Menu
header photo

Mottak av metall - bedriftsmarkedet

 

Vi har stålkontroll!

 

Tofte Gjenvinning er lokalt forankret og har lang og bred erfaring og kompetanse på håndtering av alle typer jern og metaller. Vi har et topp moderne anlegg og dyktige medarbeidere som gjør oss konkurransedyktige på pris.

 

 

Skrapjern

Nesten 40% av verdens stålproduksjon kommer fra skrap. Skrapjern benyttes som råvare av så og si alle stålverk i dag. Vi sorterer, analyserer og bearbeider de ulike stålkvalitetene til nye råvarer for jernverk, smelteverk og støperier.

 

Metaller og legeringer

Rene metaller kan legeres for å oppnå bedre egenskaper. Metall kan resirkuleres i kretsløpet et ubegrenset antall ganger. Typiske metaller vi kjøper og selger er kobber, messing, bly, zink mm.

 

Rustfritt stålskrap

Rustfritt er skrap med krom, nikkel og molybden, som brukes i bl.a. oppvaskkummer og vaskemaskintromler. Rustfritt stål er 100% gjenvinnbart og stort sett vedlikeholdsfritt. 

 

Aluminiumsskrap

Aluminium har mange egenskaper som gjør at metallet har veldig mange bruksområder. Vi sorterer, analyserer og bearbeider alumniumsskrap før vi sender det til omsmelting. I gjenvinningsprosessen går det bare med 5% av den energimengden som kreves for fremstilling av nytt aluminium fra bauxitt.

 

Kabel

Kabel inneholder verdifullt metall som kobber, aluminium og bly. Vi veier, kontrollerer og sorterer kabelen. Kabelen blir så fragmentert slik at gjenvinningsprosessen blir enklere.

 

Andre ting du lurer på?

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.