Menu
header photo

Om Oss

I flere tiår har vi holdt til i Årødalen og lenge før det igjen har vi eksistert som bedrift. Vi er en lokal samarbeidspartner innenfor avfallshåndtering. Hos oss får dere priser etter dagens marked.

I stadig større grad rettes det fokus på gjenbruk av ressurser, det kreves mye energi å lage ting helt fra bunnen. Ved å gjenvinne matrialene, kreves det mindre energi og mindre inngripen i naturen. Våre leverandører er gode støttespillere og sammen skaper vi fremtidsrettede tiltak for miljøet.

Våre leverandører/kunder skal være sikre på at deres overskudd av metaller blir behandlet optimalt med tanke på forurensning og bruk av naturressurser. Tofte Gjenvinning A/S jobber hele tiden i tråd med  fylkesmann og miljødepartementet. Vi er oppdatert på de lover og forskrifter som er gjeldende.  Produkter eller annet som viser skal behandles og håndteres på en miljøriktig måte, enten ved sluttbehandling eller deponi.