Menu
header photo

Farlig Avfall

Vi er godkjent mottak av farlig avfall for små og store bedrifter.

OBS! Ta kontakt med oss på 71 20 30 90 før du leverer ditt avfall til oss. 

For å kunne levere hos oss må avfallet deklareres, dette gjøres på avfallsdeklarering.no 

Ønsker du at vi skal deklarere for deg? da må det opprettes en fullmakt på avfallsdeklarering.no 

Vi bestiller også tømming av tanker for vår kunder, feks spillolje eller oljeutskillere.